Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE PERIODE

697

gebeurt dan ook niet. O, God, Jean, ik wou, dat je al hier was, Lief!

Vanmiddag moet ik naar Amsterdam, want de N. G. is nog niet gekomen. Ik begrijp er niets van. Even ga ik dus bij Hein informeeren. Vanavond schrijf ik weer. Nu eindig ik. Deze doe ik in Amsterdam op de post, dan krijg je hem zeker om half acht. Vanmorgen zond ik je een brief per spoedbestelling, die kwam ongeveer om kwart voor tienen op de post.

Voor eeuwig met een innigen kus

jouw eigen Willem

# *

Liefste-voor-altijd, ik heb nu pas je beide brieven weer overgelezen, en, o, die maken me zoo chep-gelukkig, Lief! O, was 't maar al weer overmorgen, - ik kan niet wachten, dat doet me pijn, dat is een werkelijk lijden voor me: wachten! Twee dagen, twee dagen, dat is heel kort, bijna niets, - en toch, o, Lief, was ae^e dag al zoo lang! En niets helpt me dan, niets kan me afleiding geven, niets kan me aan mijn rusteloosheid onttrekken. O, Wüly, kon ik mijn gedachten maar beheerschen, en tevreden zijn met toekomstige vreugd, maar o, ik kan niet meer buiten je, ik kan niet, ik kan met, - je maakt me beter, je verheft me boven mezelf, je verandert mijn gedachten, je verdiept mijn gevoel, - mijn melancholie wordt onder jouw invloed verzacht en verminderd, en terug-gedwongen in de onbewustheid van mijn ziel. Met jou kan ik lachen, van harte lachen, en vroolijk zijn, - met jou voel ik me rustig en gelukkig, o, zóó gelukkig en vredig en veilig, als waarnaar altijd mijn wanhopig smachten is geweest. Ik heb je hef, mijn heve, heve Lief, - ik heb je hef uit het diepst van mijn ziek volkomen en algeheel en voor altijd! Ik ben van jou, ik behoor aan jou, - zonder jou leef ik niet, ben ik niets, besta ik niet, - maar jij maakt alles van me, jij vermag alles op me, omdat ik jou de beschikking geef over mijn Zijn, - omdat ik jou hefheb, eindeloos en volmaakt.

O, arme Lief, die zeker te moe was na dien onrustigen nacht, om 's morgens weer te schrijven, zooals je me zei, - en toch nog je brief als spoedbrief hebt weg-gebracht, - o, je bent zoo eenig-goed en hef en vriendelijk-zacht voor me, - WÜly, heve, heve WÜly, éénige, heve Lief, - ik heb je lief, - me heelemaal overheerschend hef;ahes-omvattend, alles-verlangend, |ahes-wülend-en-wenschend heb

Sluiten