Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

698

LIEFDESBRIEVEN

ik je lief... Je bent mijn Schat, mijn grootste, mijn liefste, mijn eemge Schat!

Tot morgen weer, Allerliefste, want deze brief moet nu weg. Ik kus je honderdmaal en bhjf in-altijd-dezelfde-hefde, door alle eindelooze tijden heen

jouw eigen Jean

* *

Bussum, Parkzicht 6 Sept. '99

Allerliefste,

Ik heb zoo het land, dat.ik je niet'heb kunnen schrijven, en dat je dus Donderdagmorgen niet je gewonen brief ontvangt. Maar als üc dezen op de post doe, zal ik tegelijk een telegram aan ie sturen, dan leer je tenminste niet in ongerustheid.

Vanmiddag en vanavond ben ik bij Hein geweest. Hij en Dien waren heel aardig en hebben ons voor Zondag over acht dagen den heelen dag geïnviteerd. Ik had wijzer gedaan, als ik mijn vorigen brief met dadehjk in Amsterdam had gepost, maar hem tot 's avonds had bewaard, Maar, enfin, door het telegram hoor je nu tenminste, dat er een brief onderweg is.

t ^ brieven brengen mij in een andere wereld. Zie eens,

j u sta ik' een man> &e veel heeft gezien en veel ondervonden, en die heusch geen schoonheid meer in de menschen kon zien, dan alleen hier en daar een korte opglanzing. Maar nu ik jou heb gevonden, nu ik jouw persoonlijkheid voel, nu val ik voor je neer, met het hoofd op je voeten, en ik vraag je zoo innig, met een sterker geloof in menschehjke schoonheid dan ooit te voren: Jean, o, Jean, vertrouw op mij! Ik ben niets dan een mensch, maar mijn ziel is zuiver, en mijn heele leven geef ik aan jou, niet vragend, wat je er mee doen gaat, of wat ik er zelf aan zal nebben, want ik weet, dat je uniek bent, zuiver als kristal. Ik geef mij aan je weg, omdat je 't mij toestaat. En ik laat het hier staan, ik schrap het niet door, al klinken mij nu opeens mijn eigen woorden als iets vreeselijk pedants, als iets arrogants en belachehjks, waar ik mij eigenhjk een beetje voor schaam. Maar je bent zoo goed, Lief! en begrijpt zooveel, zoodat je misschien wel even zult gaan glimlachen, maar mij toch vriendelijk langs mijn haar zult strijken en zeggen: Willem, je doet wel een klein

Sluiten