Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

702

LIEFDESBRIEVEN

hchaams, maar geestelijk dan, - maar ik zweer je, Liefste ik zal anders voor je ziin. Tegenover de wereld voel ik me als eên rots omdat jij mii helpt, maar bij jou zal ik zijn als een zwaar-zachtê güjding van fluweel, waar je je hand maar op zal behoeven te leggen om er den vorm aan te geven, dien je wilt. Ik zal niet je „baa/lhT of een brute heerscher, ik zal voor je zijn als een zacht-bruisende zee'

o^dlTylo^dï ^ ê °P Spden'heCn Cn W6det Sewiegeld

oJjTSftji* SChnJf ik je natuutlijk n°g eens. Nu moet ik gaan^ koffiedrinken, en dan gaat deze weg. Dit wordt de tweede spoedbestelling vandaag. uc

dek>os gdukT' LkfSte' ^ m°rgen! °' ÜCVe Eenige'Wat een SronMet een innigen kus

jouw eigen Willem

O, eenig, onuitsprekehjk Lief! O, je brieven, je beide spoedbrieven 3J<f fë'CÜe Êebbe^m,e diep ontroerd, die hebben me zoo ontzettend, ontzettend gelukkig gemaakt! O, morgen, Lief/morgen, - dan zijn we toch weer bij elkaar, dan is de scheiding eindelijkS voor goed, dan hoeven we ons nooit meer alleen te voelen, nooit! O ik verlang naar je zoo heel erg verlang ik naar je, Wüly, den heelen t ë/?l*' iT°phoud^h onafl«dbaar verlang'ik naar je, aldoor

i?k w?l f *** }%dCD$' ïk heb j£ Üef' ^gbaar, emdeloos?-

ik wil je ahess geven, ik wil alles voor je zijn, want ik heb je hèf!

S'S* i °nSt ^^A00* hart, en ik voel het kloppen m mijn slapen en tot in mijn vmgertoppen toe, als ik er aan denk

6 t^k^ ?^ h?e je hand om de ^ sluit, en hoeft ZFhoifU 5 f 5 ' °' dat/S °m stü-2acht oogen te sluiten, en half-bedwelmd weg te zinken in zahg gedroom, met geen enke ander geluid in mijn oor, dan de klank val je stem, die fltijd-door Wlr^VTl g°d,debjk.e»,2alig-makende, ahes-omvattende heer-

SrSint ,C U °! ,a! nÜ ken ik de üefde> nu vod ik haai; terwijl ik vroeger alleen maar een begrip, een voorstelling er var!

°' nooit.heeft ttaag bloed krachtig door mijn aderen

f SAa0011^ het m ^borst ^ ^ hoofd geb^d van hartstochtelijk verlangen, o, nooit heb ik mijn alleen-zijnals een pijn

Sluiten