Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 10 —

brieven en rapporten, waarvan kennisname noodig is voor het goede begrip der in de ontslagaanvrage besproken kwesties.

Deze enkele brokstukken uit een zeer uitvoerige correspondentie zijn voldoende om te bewijzen dat het optimisme van den Hooggeleerden Mulder niet enkel door een persoonswisseling in vervulling kan treden, maar dat daartoe ook, en vooral, noodig is een definitieve regeling der principieele meeningsverschillen die ook nu nog aangaande deze kwesties onder de professoren bestaan en bij de oplossing waarvan niet alleen professoren en studenten maar alle wetenschappelijke katholieke Nederlanders belang hebben (1). Moge deze publicatie daartoe medewerken.

H. de Vries de Heekelingen.

(1) Zie een der vele klachten welke mij omtrent de bestaande toestanden bereikten, afkomstig van een bekend, geleerd, ordensgeestelij ke, p. 25-26.

Sluiten