Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L — Prof. Dr. H. de Vries de Heekelingen aan het Bestuur der Sint Radboudstichting.

Lausanne, Hotel Cecil, 18 Maart 1927.

Aan het Bestuur der Sint Radboudstichting, Utrecht.

Van verschillende zijden vernam ik dat de aanbesteding van het te bouwen boekenmagazijn weer vertraagd is tengevolge van een door eenige hoogleeraren ingediend tegenvoorstel. Het is niet mijne bedoeling hier de aangehaalde cijfers betreffende eeuwenoude boekenverzamelingen of het ingediende voorloopige plan aan kritiek te onderwerpen. Ik veroorloof mij alleen te constateeren dat de hooge kosten (in het officieele stuk wordt fl. 200,000 genoemd) niet veroorzaakt worden door het te bouwen boekenmagazijn, maar door het zeer groote aantal instituutslokalen en -boekerijen.

Sluiten