Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

De uitvoering van het door mij in 1924 aan het College van Curatoren overgelegde plan voor de verbouwing van het boekenmagazijn zou, indien ik mij goed herinner, een uitgave van ongeveer fl. 60,000 gevraagd en gedurende vele tientallen jaren voldoende bergruimte verschaft hebben. De sedert dien gevoerde besprekingen betroffen steeds in hoofdzaak de instituutslokalen. Mijn advies is daaromtrent nooit gevraagd en werd ik alleen in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de plannen betreffende de verbouwing van het boekenmagazijn. Niettegenstaande mij op die wijze duidelijk gemaakt werd dat op het advies van den bibliothecaris, wat de instituutslokalen betreft, geen prijs gesteld werd, heb ik het mijn plicht geacht in de verschillende rapporten welke ik de eer had te zenden aan Uw College of aan het Curatorium, te wijzen op de algeheele overbodigheid der uitbreiding van de instituutslokalen (met uitzondering van dat voor Nieuwe Letteren en van één nieuw te bouwen collegezaal), zoowel als op de uiterst nadeelige gevolgen van de overdreven uit-

Sluiten