Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. — De Bibliothecaris aan het College van Curatoren.

Nijmegen, 20 September 1924.

Het ligt in mijn voornemen de uitleen tegelijk met de Leeszaal open te stellen. Daar zeer veel werken voor de Instituten worden opgeeischt, zal het publiek zeer zeker onaangenaam verrast worden, wanneer het bemerkt dat nagenoeg alle werken van eenig belang niet uitgeleend en zelfs niet geconsulteerd zullen kunnen worden.

Sluiten