Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 22 —

lijden. In vele gevallen moest ik werken, welke zich in de instituten bevonden aan andere universiteitsbibliotheken ter leen vragen om ze in de leeszaal ter lezing te kunnen geven. Van een mijner collega's moest ik echter onlangs vernemen dat men er bezwaar tegen begint te maken om aan Nijmegen boeken te leenen, die elke universiteitsbibliotheek dient te bezitten en die bij de Nijmeegsche niet gebruikt kunnen worden omdat deze in een instituut geplaatst zijn.

Van een opbouw der bibliotheek volgens een weloverlegd plan kan geen sprake zijn, daar de bibliothecaris over 80 % van het boekencrediet geen zeggenschap heeft. Bovendien moet het instituutssysteem, zooals het hier door enkele professoren wordt toegepast, op den duur de noodlottigste gevolgen voor de bibliotheek hebben. Instituten behooren werklokalen te zijn waar de studenten de boeken vinden die ze voor hunne practische oefeningen behoeven. Daar moeten dus in hoofdzaak naslawerken en bronnenpublicaties geplaatst wor-

Sluiten