Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. _ overzicht d. d. 28 Mei 1926 aan den Voorzitter van het Bestuur der Sint Radboudstichting overhandigd

In het begin van de maand Maart 1925 verzocht Prof. Mulder mij een serie uit de Monumenta Germaniae Historica aan te koopen, die hem door een collega aangeboden was. Prof. Mulder stelde voor, de aankoop voor de helft door het HistoiischInstituut en voor de andere helft door de Faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte te laten betalen. Ik zeide daartoe de toestemming van Prof. Schrijnen noodig te hebben. Deze was afwezig. Prof. Mulder verklaarde telegraphisch te moeten bestellen en beloofde mij de zaak met Prof. Schrijnen in orde te zullen brengen en hem een bestellijst te zullen laten teekenen. Dit was mij nog niet voldoende en ik verkreeg toen van Prof. Mulder de verklaring dat bij de geheele serie voor zijne rekening zou nemen indien Prof. Schrijnen bezwaren zou maken tegen

Sluiten