Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 32 —

betaling der helft. Ik meende nu tegen alle moeilijkheden gegarandeerd te zijn en liet de boeken bestellen. Op het bestelfiche werd vermeld dat de Heeren Schrijnen en Mulder ieder de helft zouden betalen en toen de boeken eenige weken later arriveerden, werden de nota's volgens afspraak verzonden, zonder dat ik verder tusschenbeide kwam. Hierop volgde een protest van Prof. Schrijnen : «Ik weiger deze bestelling of aankoop goed te keuren zijnde in strijd met artikel 10 van de instructie voor den bibliothecaris » en een protest bij Curatoren wegens overtreding van art. 10 door den bibliothecaris. Ik schreef daarop aan Prof. Mulder en verweet hem zich niet aan de afspraak gehouden te hebben, waarop laatstgenoemde mij verklaarde dat Prof. Schrijnen de aankoop wel degelijk voor de faculteit had goedgekeurd en dat de bestellijst ter verzending daarvoor gereed lag toen

mijn nota kwam

(De font van den bibliothecaris was dus geweest de boeken te bestellen voordat hij in bezit was van de schriftelijke toestemming van den voorzitter der faculteit voor Letteren en Wijsbegeerte !)

Sluiten