Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

HOE VORMT MEN EEN KARAKTER?

In de eerste plaats is voor karaktervorming noodig de zucht naar zelfstandigheid. De gevaren aan zelfstandigheid verbonden wegen niet op tegen de gevaren der zedelijke slavernij. Volwassen menschen moeten, voor zoover zij niet ondergeschikt zijn, streven naar zelfstandigheid. Wij mogen niemands willoos werktuig zijn.

Voor karaktervorming is in de tweede plaats noodig het besef, dat bij ons streven naar succes geen toeval bestaat, dat ieder is de maker van zijn eigen lot, dat wie wèl doet wèl ontmoet, dat ten slotte elke rechtvaardige zaak wint en dat door wilskracht en volharding alle hinderpalen veranderen in ladders naar het geluk. en alle tegenwerking verandert in medewerking. Wij moeten gelooven in de kracht van den menschelijken wil.

Ten derde is voor karaktervorming noodig geestkracht of energie. Wie geestkracht heeft, heeft nog niet daarom karakter, maar zonder geestkracht vormt men geen karakter. Er is groote geestkracht noodig om zijnen wil te doen besturen door een beginsel en er is zeer groote geestkracht noodig om dat vol te houden. Geestkracht verkrijgt men door oefening, door herhaaldelijk te probeeren wat u moeilijk valt

Sluiten