Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

en door telkens alle krachten in te spannen bij het streven naar een bepaald doel. Geestkracht zonder karakter is gevaarlijk.

Om voldoende geestkracht te hebben moet men in het bezit zijn van eenen gezonden geest in een gezond lichaam. Daartoe is noodig dat men zoo kuisch mogelijk is en hiertoe zooveel mogelijk wandelt en dat men matig is in voedsel en in rust en zoo weinig mogelijk genotmiddelen gebruikt. Sir John Lubbock heeft gezegd: „de rijke mensch, die gezond wil zijn, moet leven als een arm mensch". De mensch, die op eigen kracht wil steunen, moet doordrongen zijn van de gedachte, dat hij door kuischheid, wandelen en matigheid zijne gezondheid bewaren kan, en geene schadelijke zaken gebruiken. Kuischheid is de moeder van de gezondheid.

Ten vierde is noodig voor karaktervorming het aankweeken van goede gewoonten. „Zaai eene daad en gij oogst eene gewoonte; zaai eene gewoonte en gij oogst een karakter; zaai een karakter en gij oogst een levenslot" leeren ons de aangehaalde schrijvers. De gewoonte wordt langzamerhand eene tweede natuur en daarom is het bij karaktervorming te doen. Goede gewoonten zijn geen noodzakelijk bestanddeel van een goed karakter, maar ze zijn een zeer goed middel om een karakter te vormen.

Sluiten