Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

kroon der menschelijke deugden schittert de steen der welwillendheid het meest. Welwillendheid is de hoogste rechtvaardigheid.

BELEEFDHEID.

Beleefdheid staat tot welwillendheid als de schil eener vrucht tot de vrucht zelve. Zonder welwillendheid heeft de beleefdheid slechts weinig waarde. Zonder beleefdheid heeft de welwillendheid niet haar volle waarde. Beleefdheid is de vorm, terwijl welwillendheid de inhoud is. Door goede vormen vindt de goede wil zijnen weg. Leege vormen moeten nooit, welwillende vormen moeten altijd worden toegepast. Vormelijkheid dient om iemand op eenen afstand te houden, beleefdheid dient om iemand een genoegen te doen. Om beleefdheid te le eren moet men trachten anderen een genoegen te doen. De beleefdheid eischt dat men duidelijk hoorbaar spreekt en duidelijk leesbaar schrijft. Vriendschappelijkheid sluit beleefdheid niet uit. Iedereen moet beleefd zijn; voor beleefdheid staat niemand te hoog. Men moet beleefd zijn jegens iedereen; voor eene beleefde behandeling staat niemand te laag. Waar geene ondergeschiktheid is, moet de jongere het eerst de beleefdheid in acht nemen. Onbeleefde behandeling neemt den plicht der beleefdheid niet weg.

Sluiten