Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

niemand op. Hij beschouwt de ouderen als zijne gelijken en zijne tijdgenooten als zijne minderen. Hij minacht zijne meerderen. Zijne ondergeschikten beschouwt hij als honden. Hij beschouwt zich zeiven als het middelpunt van het heelal.

Er is niets, waarop men met reden trotsch kan zijn, dan een goed karakter, maar, indien men er trotsch op is, vervalt alle verdienste er van. De pedante man is trotsch op zijne kunde, zijnen naam, zijnen titel, zijne betrekking, zijne geboorte, zijne ouders, zijne voorouders, zijn geld, zijne kennissen of zijn uiterlijk, maar vergeet, dat dit alles met zijne verdienste niets te maken heeft. Indien de pedante menschen wisten hoe iedereen ze doorziet en uitlacht, zouden er geene pedante menschen meer zijn. Hooge betrekkingen zijn gevaarlijk voor het karakter, want zij nemen dikwijls de bescheidenheid weg. De verwaande man denkt, dat hij grooter wordt wanneer hij hooger klimt. Hij vergeet echter, dat alleen zijn voetstuk grooter wordt.

Bescheidenheid moet samengaan met zelfrespect. Men moet eerbied voor zich zeiven hebben. Zelfs met de grootste bescheidenheid mag men zich geene vernederingen laten welgevallen. Ook moet men zich zeiven nooit vernederen. Indien gij u zeiven wegwerpt, zal niemand u oprapen. Door menschen na

Sluiten