Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

men niet meent, maar men mag volstrekt niet altijd zeggen wat men wèl meent. Men moet nooit iemand opofferen aan eene geestigheid en persoonlijke aardigheden zijn niet aardig meer. Stijfhoofdigheid verraadt geen bezit van karakter maar gebrek aan tact; men kan zeer goed naar eigen inzichten handelen en vooraf kennis nemen van de inzichten van anderen. De verstandige mensch luistert naar raad.

Tact kan met oprechtheid samengaan. Men mag buiten het tooneel geene komedie spelen, maar men moet niet altijd zijn somberste gezicht vertoonen. Men moet zich nooit anders voordoen dan men is, maar men mag zich niet altijd toonen zooals men is. Men moet verlegenheid niet bedekken door brutaliteit. Men moet zijnen vrienden en zijnen bedienden hunne fouten niet in het bijzijn van derden onder het oog brengen en aan vreemden moet men hunne gebreken nooit onder het oog brengen. Men moet vooral niet noodeloos aan eenen zieke zeggen dat hij ongeneeslijk is.

Tot eene goede taktiek behoort, dat men al zijne afspraken, ook de kleinste, trouw nakomt en dat men stipt op tijd komt. Vorsten komen steeds precies op het aangekondigde tijdstip; wij allen moeten hen in dat opzicht tot voorbeeld nemen. Men zegt, dat de beau monde zich steeds laat wachten, maar wie zijne

Sluiten