Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

wereld kent, doet dit niet. Eene afspraak, indien zij goed is, is heilig en wie zelf niet gaarne wacht, moet een ander niet laten wachten. Door te laat te komen ontstemt men noodeloos. Aan het op tijd komen herkent men den gentleman.

Bij de beste bedoelingen behoort eene groote dosis tact. Dit bemerkt men het best in den dagelijkschen omgang. Er zijn menschen, die altijd spreken; dat is nog vervelender dan altijd zwijgen. Er zijn menschen, die altijd vragen; dit grenst aan het onbescheidene. Er zijn menschen, die altijd raadgeven; dit doet denken aan den zendeling, die daarom door natuurmenschen opgegeten werd. Er zijn zaken, welke men dikwijls tegen zich zeiven en zelden tegen anderen moet zeggen. Men moet eindelijk ophouden met raadgeven en liever een goed voorbeeld geven. Men moet niet noodeloos ongevraagden raad geven.

Tact is de groote kunst om eene harde taak op eene zachte manier uit te voeren. Denk scherp, maar spreek zacht. Doe geen verzoek aan iemand, die ontstemd is. Spreek nooit in drift. Spreek geen kwaad; erger u niet. Ne em de menschen zooals zij zijn. Overdrijf niet; wees niet te beslist. Beoordeel niet alles, keur niet alles af. Leer tegenspraak verdragen en scherts verstaan. Wees vatbaar voor argumenten. Maak geenen twist Maak niet van het kraken van

Sluiten