Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

op zelfbeheersching toeleggen, want die mogen niet tegenspreken. Tegenover kinderen is het bepaald ongeoorloofd zijne zelfbeheersching niet te bewaren, want die kunnen zich niet verdedigen. De beste manier om zelfbeheersching aan te leeren is, dat men bedenkt, dat men na zijne boosheid toch weer goed moet worden. De toetssteen van volkomen zelfbeheersching is daar, waar men gestoord wordt in zijn werk. Het is niet flink eene ongepastheid terstond met eene ongepastheid te beantwoorden, maar het is flink dan te zwijgen en, zoo noodig, later gepast te antwoorden.

Er zijn menschen, die er, willekeurig of onwillekeurig, op uit zijn om een ander zijne zelfbeheersching te doen verliezen, maar dan moet de zelfbeheersching er toch zijn; hetgeen trouwens de beste wijze is om het plagen te doen eindigen. In vroegere jaren liet men de krankzinnigen in de gestichten zien en porde men ze in hunne kooien op; nu beseft men, dat men met zieken te doen heeft. De voortdurende plagers mogen bedenken, dat zij de rol van den opporder spelen. Wanneer men voor den gek gehouden wordt, moet men zijn verstand blijven gebruiken. Tegen aanhoudend plagen moet men zich zooveel noodig verdedigen. Ook bij zelfverdediging moet men zijne zelfbeheersching bewaren.

Sluiten