Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

tegen windmolens te strijden of met het hoofd tegen den muur te loopen, maar men moet roeien tegen den stroom in om een man of eene vrouw van karakter te worden. Na eiken val weer opstaan, eiken tegenspoed als eenen zegen en elke mislukking als eene les te beschouwen, dat is de weg om op karaktergebied den prijs te behalen. Wie geene moeilijkheden kent, moet ze opzoeken om zijne krachten te stalen. Het te boven komen van bezwaren is eene levensvoorwaarde voor den wil. Ook een goed karakter kan zonder wilskracht niet blijven bestaan.

GEDULD.

Geduld is de kracht om te wachten. Zonder geduld kan men zijn beginsel niet volhouden. Wie graan wil oogsten, moet het tijd geven om te rijpen. Wie het werk der natuur verhaast, bederft het. Wie goed werk wil hebben, moet zijne ondergeschikten niet jachten. De geduldige voltooit zijne studiën, terwijl de ongeduldige reeds lang in de maatschappij is; doch het is de vraag niet wanneer maar hoe men in de maatschappij komt. Wie een duurzaam gebouw wil zetten, moet veel tijd besteden aan het leggen der grondslagen. Geduld heeft alle kerken gebouwd en alle mijnen gegraven. De kunst van slagen is: weten

Sluiten