Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

Waarheidsliefde bestaat niet alleen hierin, dat men niet liegt, maar ook daarin, dat men niet overdrijft en geene halve waarheid zegt. Ook in zijne daden moet men oprecht zijn.

De ergste vorm van onwaarheid is de huichelarij. Men herkent de huichelaars aan hunne rustelooze gezichten. De strijd tegen de huichelarij is de groote verdienste van Dickens. Maar men moet de waarheidsliefde niet overdrijven. Er zijn menschen, die zoo goed zijn als engelen maar aan anderen voortdurend grofheden zeggen, uit pure waarheidsliefde. De waarheid liefhebben beteekent, dat men alle onwaarheden haat, maar niet dat men alle waarheden zegt. Overdreven waarheidsliefde ontaardt in hatelijkheid en onzedelijkheid en het is in de wereld om goedheid en fatsoen te doen.

Eenen vriend te hebben, die u de waarheid zegt, is een groot geluk, zooals vriendschap op zich zelf een groot geluk is. Maar dat waarheid zeggen moet geschieden op vriendschappelijke manier, niet uit hatelijkheid of plaagzucht. Het moet geschieden om te verbeteren en dan is het een groot voorrecht, want van iedereen wordt veel kwaad gesproken achter, zijnen rug, maar het wordt maar zelden in iemands gezicht gedaan. Toch is dit laatste eene zeer goede manier om eens anders gebreken te verbe-

Sluiten