Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

bij hun leven naar hun uiterlijk en na hunnen dood naar hun innerlijk; men moet hen ook bij hun leven naar hun innerlijk beoordeelen en behandelen, dat is rechtvaardig.

De rechtvaardigheid eischt dat men de goedheid beloont, onverschillig of men zelf of een ander die ondervindt. Men moet daarbij niet letten op het gevolg van de handeling of op de handeling zelve maar op het beginsel der handeling. Niet de goede daad maar de goede wil moet beloond worden. Evenzeer eischt de rechtvaardigheid, dat men de slechtheid bestraft, voor zoover men bevoegdheid tot straffen heeft, maar nooit strenger dan verdiend is. Niet de slechte daad, maar de slechte wil moet gestraft worden. De hardheid, welke in de rechtvaardigheid ligt, neemt hare schoonheid niet weg.

De rechtvaardigheid is overal dezelfde, ofschoon hare toepassing overal verschilt. De rechtvaardigheid is de schoonste menschelijke uitvinding, want zij voorziet in eene algemeen bestaande en diep gevoelde behoefte. Zij vervangt het recht van den sterkste door het recht der verdienste. Zij handelt zonder aanzien maar met doorzien des persoons. Zij behandelt de menschen overeenkomstig het eenige, waarvoor zij aansprakelijk zijn: hunnen wil. De Romeinen noemden rechtvaardigheid den wil om aan

Sluiten