Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

geld. Men ziet neer op zijne gelijken, die niet voorspoedig zijn. Men maakt noodelooze badreizen. Men pocht op zijnen rijkdom. Men volgt slaafs de mode na en minacht anderen om hun uiterlijk. Men blijft zich zelf niet meer. Men vergeet, dat de ware beschaving in hoofdzaak inwendig en niet uitwendig is.

ZELFVERTROUWEN.

Zelfvertrouwen is het vertrouwen op eigen kracht. Het steunt op het besef, dat men met een goed beginsel binnen voor menschen bereikbare grenzen door eigen kracht komen kan waar men wil en dat op het gebied van ons kunnen eene onontdekte wereld voor ons ligt. Wij moeten het ons in geen geval laten ontnemen en het in geen geval aan een ander trachten te ontnemen. Het leert ons al onze krachten gebruiken en tot het uiterste inspannen. Het maakt ons onafhankelijk van de medewerking van anderen en ongevoelig voor de tegenwerking van anderen. Het doet ons moed houden bij tegenwind en bij windstilte. Het maakt onze zelfstandigheid.

Zelfvertrouwen heeft Columbus naar Amerika, Peary naar de Noordpool, Shackleton bij de Zuidpool en Sven Heddin in Tibet gebracht. Zelfvertrouwen heeft Blériot over het Kanaal en Read over den

Sluiten