Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

Oceaan doen vliegen. Zelfvertrouwen heeft alle ontdekkingen geleid en alle uitvindingen doen toepassen. Zelfvertrouwen heeft de staten doen ontstaan en doet de staten voortbestaan. Zelfvertrouwen beschermt onze grenzen. Een volk, dat op zichzelf vertrouwt, is moeilijk te overwinnen en wordt niet spoedig aangevallen. Zelfvertrouwen is de grondslag van onze onafhankelijkheid.

VADERLANDSLIEFDE.

Vaderlandsliefde bestaat niet alleen hierin, dat men zijn vaderland liefheeft, maar ook, dat men zijn vaderland goed behandelt. Vaderlandsliefde bestaat niet alleen hierin, dat men weet te sterven voor zijn land, maar ook, dat men weet te leven voor zijn land. Vaderlandsliefde bestaat niet alleen in tijden van gevaar, maar ook in tijden van veiligheid. Vaderlandsliefde bestaat niet in opgewondenheid, maar in kalme toewijding. Vaderlandsliefde staat tegenover partijzucht. Vaderlandsliefde staat niet gelijk met haat van andere landen, maar moet met eene broederlijke genegenheid voor en eene broederlijke behandeling van andere landen samengaan. De hoogste vaderlandsliefde is niet de zorg voor het belang van het land maar de zorg voor de eer van het land.

Sluiten