Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

voor de staten is niet het belang maar de plicht de hoogste wet. De staten hebben niet alleen plichten jegens hunne inwoners maar ook jegens de andere staten en jegens de inwoners van de andere staten. De staten moeten zich zooveel mogelijk verdedigen maar mogen niet aanvallen. Ook de staten moeten vredelievend zijn. Beter gewapende vrede dan oorlog.

De gewapende vrede is zeer zeker geen ideaal, al ware het alleen maar om zijne reusachtige kosten, maar zonder wapenen is de vrede niet te handhaven. Nog altijd is waar: „wie den vrede wil, bereide zich voor tot den oorlog" en ook het recht tusschen de staten moet in laatsten aanleg door het leger gehandhaafd worden. Ons ideaal moet zijn: één gemeenschappelijk leger tot handhaving van vrede en recht tusschen de staten. Dan zijn voor de staten slechts kleine afzonderlijke legers noodig tot handhaving van vrede en recht binnen de grenzen. Het hof van arbitrage en het internationale hof hebben den oorlog onnoodig gemaakt, het gemeenschappelijke leger maakt den oorlog onmogelijk.

De vredelievendheid begint op school. Laat de jongens maar eens vechten, dat geeft hun moed en geestkracht. De natuur moet ook haren loop hebben. Maar daarna moet het vechten uit zijn. Met de ruwheid moet de vechtlust verdwijnen. Leer hun mis-

Sluiten