Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

zaamheidspredikers het wel afleeren. Zij, die onverdraagzaamheid prediken, zijn zeer gevaarlijke menschen, al zijn zij overigens nog zoo goed. Men moet elkander verdragen, ook de andersdenkenden. Wie eerbiediging van eigen overtuiging eischt, moet eens anders overtuiging eerbiedigen. Zonder verdraagzaamheid is eene vreedzame menschelijke samenleving onmogelijk.

TEVREDENHEID.

Men moet tevreden zijn met de plaats, welke men inneemt; er zijn altijd menschen, die het slechter hebben. Tevredenheid sluit het streven naar lotsverbetering binnen de grenzen van recht en wet niet uit. Tevredenheid sluit uit: het iemand van zijne plaats verdringen om er zelf te gaan staan. Niet de ontevredenen maar de ontevredenheidzaaiers zijn de schuldigen, want zij vermeerderen het leed in plaats van het te verminderen. De vooruitgang van de wereld is niet te danken aan de ontevredenheid der menigte maar aan de welwillendheid en belangeloosheid van enkele groote denkers.

MEDELIJDENDHEID.

Medelijdendheid is het streven om zich in te denken in eens anders leed. De kunst is om, al lijdt

Sluiten