Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

men zelf niet, toch eens anders leed te gevoelen. De armste menschen worden het meest geholpen door hen, die bijna even arm zijn als zij, omdat die weten wat armoede is. Men zegt wel, dat iemand aan medelijdendheid niets heeft, maar gedeeld leed is half leed en medelijdendheid is de moeder van het hulpbetoon. „Het is beter, dat men af en toe eens gefopt wordt, dan de vonk van het medelijden geheel uit te dooven." Er is geene leelijkere eigenschap dan onverschilligheid. Wij moeten belangstellen in elkanders lot en vooral in elkanders leed.

Wij moeten medelijden hebben met allen, die lijden. De natuur is wreed. Menschen en dieren komen ongevraagd ter wereld en voor velen hunner is de levensweg een lijdensweg. Dikwijls onverdiend. Denk aan de blindgeborenen, aan de doofgeborenen, aan de mismaaktgeborenen. Denk aan de dieren, die geslacht, gejaagd, gevischt worden. Denk aan den strijd om het bestaan in de menschen- en dierenwereld. En al is het lijden verdiend, wie onzer zoude niet op de plaats van den misdadiger zitten, wanneer hij diens opvoeding genoten had ? Medelijden is nooit misplaatst.

VRIENDSCHAPPELIJKHEID. Er zijn menschen, die alles zouden geven voor het

Sluiten