Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

bezit van éénen vriend. Wie eenen vriend wil verkrijgen, moet hem verdienen. Men verkrijgt in de wereld niets voor niets. De koopprijs der vriendschap bestaat niet uit geld. Men moet vriendschap betalen met het beste, dat men heeft. Om eenen vriend te verkrijgen moet men zich zeiven geven. Vele menschen hebben alles Over voor een ander, maar zich zeiven niet. De grootste kunst is niet om eenen vriend te verkrijgen, maar om eenen vriend te behouden.

Om eenen vriend te behouden moet men zich zeiven blijven geven. Door zich zeiven te geven gaan de harten open van hen, die uwe vriendschap waard zijn. Het is in de wereld niet om eenen vriend, maar om eenen goeden vriend te doen. Verover de achting van uwen vriend en gij behoudt hem levenslang. Geef u zeiven door uw oog, uwe hand en uw hart te openen. Geef u zeiven door uwe belangstelling en uwe sympathie te geven. Wees standvastig in uwe vriendschap. Bedenk, dat ook anderen vriendschap zoeken. Stel uwe vriendschap beschikbaar voor hem, die ze verdient.

KAMERAADSCHAPPELIJKHEID.

Waar geene vriendschap is, moet men tegenover zijne kennissen en zijne vakgenooten toch kameraadschappelijk zijn. Vereenigingsleven is ondenk-

Sluiten