Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderrichtten en wapenden, tot schade van hem en anderen. De Jaght van Cupido is een verhaal van hoe de jonge God alle goden, met name genoemd, te sterk was.

Het besliste van deze bemoeiing treft te sterker omdat hij in een bij uitstek christelijk midden leefde, en dit in de rederijkersverzen zelfs nadrukkelijk, en onder afwijzing van heidensche beeldspraak, had uitgesproken.

Maar uit die afwijzing zoowel als uit deze aanvaarding blijkt de tweede trek die wij zijn vers moeten toekennen. Het drukt zijn gevoel niet onmiddelijk uit, maar langs de omweg van de bespiegeling. Hij bespiegelt al zulke voorstellingen als tot de eene of de andere gevoelssoort in betrekking staan, nu tot de christelijke, dan tot de heidensche.

Het is dit feit dat we moeten in 't oog houden om goed te begrijpen waar Vondels vers heen zou gaan.

IV

Wij kwamen door het beschouwen van heel povere gegevens tot hoogst belangrijke resultaten. Het ontwaken van Vondels vers viel samen met het ontwaken van zijn zinnelijkheid. Voor zoover die zinnelijkheid klank werd, vertoont ze zich gebonden aan een sterk en voorzichtig volgehouden tempo; voor zoover voorstelling aan overgeleverde vormen, die door de bespiegeling worden saamgehouden. Dit karakter past heel goed in dat van de Pleïade-dichters. Hun voornaamste eerzucht toch

12

Sluiten