Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een opgelegde metriek gevoeld heeft en zijn werk daarvan soms de goede, soms de kwade werkingen ondervindt.

Soms de goede; want we mogen niet vergeten dat het aanvaarden van een éénvormige afwisseling van accenten — als regel met uitzonderingen, en juist dóór de uitzonderingen — tot prachtige effekten voeren kan. Soms de kwade, want in formalistische tijden is de voorgeschreven eenvormigheid de oorzaak van een doodende eentonigheid.

Bij Vondel, wiens ingeboren voorkeur voor een volgehouden tempo we kennen leerden, zullen we zien hoe hij, aldoor meenende het fransche vers natevolgen, een neder 1 andsch vers tot levende ontwikkeling bracht.

Dat hij zijn tweede vertaling, De Heerlyckheyd van Salomon, heel wat belangrijker vond dan De Vaderen, ziet men al aan de fraaie druk en aan het Voorwerk waarmee hij haar uitrustte. Een Sonnet: „De Vertaelder aen Keyzeren, Koningen en allen Geweldigen op aerden", een brief aan Dierick Korver, en een Voorreden. Aan Korver schrijft hij: „Het gene de voortreffelycke Michel de Montaigne in 't algemeen van een uytnemende Poëtisch werck getuyght, daer hy schrijft: La bonne la suprème la divine, est audessus des régies de la raison. Quiconque en disceme la beauté, d'une veüe ferme et rassise, il ne la void pas: non plus que la splendeur d'un esclair. Elle ne prattique point nostre jugement: elle le ravit et ravage, dat zelve mogen wy in 't byzonder van dit juweel spreken: waerin de Heere van Bartas

24

Sluiten