Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan van spontane zegging en geleerde bespiegeling. Als men ziet hoe hij gedichten maakt, werkelijk maakt, in opdracht van zichzelf en anderen — zijn heele leerschool bij Dirck Pietersz. Pers bestond in dit maken — en dat dit toch, hoe langer hoe meer, goede gedichten zijn, dan begrijpt men dit niet zonder zich voor te houden dat zijn geest van nature was aangelegd tot het bespiegelen van alle gegeven onderwerpen, en dat zijn natuurlijke spontaneïteit van uiting hem nooit faalde. Groepeering van de stof naar sommige vaste ideeën zoowel als planmatige verdeeling en kunst van schikking zullen we in zijn werk voortdurend zien toenemen, maar tevens de innigheid van zijn uitdrukking.

41

Sluiten