Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen, al deden ze kwaad door hem te dooden. Maar in Hoofts stuk had Gijsbrecht dat kwaad niet gewild. Hij was dus, naar de voorstelling van de amsterdamsche burgers, de maar half schuldige deelgenoot, te gronde gericht door de schuldige partij van Floris.

Wel waarlijk kon zulk-een voor de burgers van Amsterdam een held en een voorbeeld zijn. Was bovendien het listig nemen van een stad door middel van een rijsschip niet een vaderlandsche gebeurtenis? Was het Troje dat Vondel hun toonde niet in allen deele hun eigen stad?

Ieder volk brengt zijn eigen helden voort. In hetzelfde jaar toen Corneille voor de zonen van de Liguisten zijn Le Cid vertoonde, voerde Vondel voor de zonen van de oude burgers zijn Gijsbrecht op het tooneel.

Maar er was voor die zonen nog wel iets anders dat ze zien mochten. De oorlog met al zijn verschrikkingen in hun eigen straten. En daartegenover, opdat hij in zijn gruwelijkheid te beter zou uitkomen, op de planken van dat tooneel het grootste feest van de Christenheid, de gewijde Kerstnacht.

Welk een gelegenheid voor de dichter, die nu onder de hoede van de Overheid de triomf vierde van een kunst en een beschaving die door de kerkelijken gehaat werden, hen te trotseeren, en tot zelfs de kerkelijke viering van dat feest op het tooneel te brengen.

Natuurlijk dat dit een viering naar de oude ritus

67

Sluiten