Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was. Natuurlijk dat daar een gemyterde bisschop in het midden van de nonnen staan zou. Natuurlijk dat de moord van die eerbiedwaardigen en beminnelijken op de datum zelf van Kerstmis in de Stads-schouwburg gebeuren zou.

Het was waarlijk geen wonder dat de predikanten ontsteld waren, toen ze ervan hoorden. Grooter wonder was het dat zij de triomf van hun vijanden alleen maar enkele dagen konden doen uitstellen.

Maar in de werking van het spel was dit tooneel toch slechts een episode, hoewel een aangrijpende. Ook Gozewyn, de bisschop, was een Aemstel, en het lag zeer in Vondels bedoeling dat de aandacht van de toeschouwers hoe langer hoe meer zou worden saamgetrokken op Gijsbrecht en zijn huis. Naast Gijsbrecht staat Badeloch. Over het heele verloop van het stuk heerscht de droom, waarin „nicht" Machteld vanVelzenhaarde ondergang van de stad voorzegd heeft. Als Gijsbrecht zich uit de stad heeft teruggetrokken, speelt het overige van het stuk op het kasteel en grootendeels in die enkele kamer waar broeder Arend eerst de verdere strijd verhaalt en later, na zijn uitval, stervend wordt binnengedragen. Van dit oogenblik aan wordt Badeloch hoofdpersoon. Tusschen vierde en vijfde bedrijf zingen de Burchtzaten het lied van de huwelijkstrouw. En in de verhalen waarin de moord op Gozewyn en de nonnen, en het lot van andere verwanten beschreven wordt, klinkt de klacht om de rampen van het geslacht.

Vroomheid, vaderstad, en familieleven zijn de

68

Sluiten