Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

symbool schakelt, en die symbolen telkens weer beschouwt en geniet en bespiegelt van uit haar drievoudige grondstemming.

Westerbaen had gelijk: Vondels offerdienst was inderdaad symbool-vergoddelijking. En wie die met J. Koopmans, de schrijver van het inzichtigste opstel dat ooit over Vondel geschreven werd, heeft ingezien dat de dichter en kunstenaar Vondel niet beter dan door de naam Christen-symbolist is te kenmerken, verwondert zich dat hij, bij diepere bewustwording, daartoe geraken moest?

III

Terwijl de voorafgegane drama's tafreelen waren, waarin Vondel in telkens weer andere toonaard de werkingen van de goddelijke rechtvaardigheid uitbeeldde, zijn de volgende spelen afzonderlijke symbolen, die elk voor zich, hun zin in zich dragen. Maria Stuart is de lelie in de doornen, de ziel die zich losmaakt van de wereld. De Leeuwendalers is het Vrede-spel. Salomo is de ten val voerende weelde.

Er is een opmerkelijk verband tusschen die drie stukken, die binnen een tijdperk van drie jaar geschreven werden, waarna het weer zes jaar duurde eer de Lucifer verscheen. Zij komen voort uit een zelfde geklaarde gemoedsstemming, die zich eerst op de hemelsche vrede richt, daarna op de aardsche, om ten slotte manend het lot te beschouwen

79

Sluiten