Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die recht beseffen wie gy zijt: Want al wie derwaert loopen

Om troost te zoeken, vinden raet By u, die niemants klaght versmaet.

Dit is een strofe die uit drie deelen bestaat: eerst twee door 't rijm verbonden regels, dan vier, dan weer twee. Maar de gedachte houdt er geen rekening mee. Zij sluit eerst in het derde en dan na het vijfde vers, om daarna het zesde te verbinden aan het zevende, dat naar het achtste nog eens enjambeert. Doch op dit eigenwillig doorloopen en ophouden berust haar heele, sterke bewogenheid.

Iio

Sluiten