Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest voor; maar hij opent het tweede en niet het eerste bedrijf. Hij dient alleen tot het aanduiden van de dieper werkende oorzaken die het Absolon mogelijk maken zijn rol te spelen.

Het stuk begint met Absolon, die na overleg met zijn van niets bewuste zuster Thamar de oude vader in zijn te groote goedigheid doet uitkomen. Wat, aanstonds, zijn vrouwen blijken te weten, Absolons pogingen zich bij het volk bemind te maken, weet hij niet: zonder zich een oogenblik te bezinnen, geeft hij zijn onvoorzichtige toestemming tot de reis naar Hebron.

Maar de vrouwen, door de Geest van Urias opgeschrikt, waarschuwen de veldheer Joab voor het naderend ongeluk. Of een besef daarvan, langs innerlijke weg, ook David bereikte? Het Koor van Levieten, het tweede bedrijf besluitend, heeft er een vermoeden van. Een oogenblik scheen bij de nachtdienst de klaarheid van de harpzanger zichtte verduisteren.

Zou David, 't licht van Godts profeeten,

Bespieglen in den geest

Iet, daer zijn hart voor vreest, Dat Arons zoons niet weeten? Zou hy van ver zien komen

Een onweer, dat misschien

Geen weereltwijzen zien?

Maar door David zelf wordt het niet uitgesproken. Nu niet en later niet.

De tijding van de samenzwering overrompelt hem. Hij klaagt om Absolon, hij verdoemt alleen

121

Sluiten