Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier niet om oorspronkelijke verbeelding, maar om schoone schikking en uitvoering van het kerkelijkgeijkte gaat.

Joannes de Boetgezant is een verhaal, maar dat geen ander doel dan kloosterlijke stichting heeft, en deze in de vorm van een renaissance-dichtstuk. Als uitvoering van die bedoeling is het voortreffelijk, en verdere bespreking zou enkel kunnen aan het licht brengen hoe uitmuntend, tot in onderdeelen, alles er is uitgedrukt.

III

Vondels eigenlijke heldendicht is de Heerlyckheit der Kercke. In drie boeken, Ingang, Opgang en Voortgang, beschrijft, neen bezingt hij, eerst de bijbelsche voor-verbeeldingen en uitspraken, waarin men de komst van de Kerk zag geduid en aangekondigd, dan haar geschiedenis tot en met Konstantijn, daarna haar verdere lotgevallen tot en met de strijd tegen de Turken.

De opzet is groot en overzichtelijk.

Voor de wereld bestond, had God besloten, in éen gemeenschap „zijn zoon en alle slagh van menschen ondereen te smilten". Maar vooraf gaf hij dit te kennen door beloften, afbeeldingen en voorspellingen. Allereerst in de toezegging aan Adam, dat het zaad van de vrouw het hoofd van de slang zou verpletteren, dan in zijn verbond met Abraham, dan door de laatste woorden van Jacob tot zijn zonen, dan door de profecieën van David, daarna

139

Sluiten