Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dom. Aanstonds weer stuit Paus Leo de Groote door een hemelsch wonderteeken Attila op zijn tocht naar Rome. Clovis, de Frankenkoning, wordt Christen. Justinianus, de grieksche keizer, overwint door zijn veldheer Belisarius, de Perzen, de Vandalen en de Gothen, en vereenigt het Oosten met het Westen. Gregorius de Groote wordt Paus en door hem begint de kerstening van de Angelsaksen. Cosroës II, de Perzenkoning, verovert Jeruzalem en voert het kruis weg, dat door zijn zoon, na zijn vaders nederlaag tegen Heraklius, wordt teruggegeven. Eindelijk: het opdringen van de Mohammedanen, verslagen door Martel in Frankrijk, door Alfonsus de Katholieke en Ferdinand I in Spanje. Evenzoo overwint Pepijn de Longobarden, die door de Ariaansche keizers in het Oosten waren aangestookt. Karei de Groote verbindt zich met Rome. Na het frankische ontstaat het duitsche keizerrijk: Otto I wordt in Rome gekroond. Ten slotte: de kruistochten, en de opkomst van de ridderorden. Jeruzalem gaat voor goed verloren en de strijd tegen de Turken faalt door de „tweedraght" van de Christenvorsten. Het huis van Oostenrijk verdedigt dapper de Christenheid.

Stof genoeg: toch bevat, uit de dogmengeschiedenis en de lotgevallen van het Christendom, dit derde boek maar juist zooveel als noodig is om de vestiging, de strijd tegen de sekten en de eindelijke uitbreiding van het katholiek geloof in het licht te stellen, waarna het besluit met een lofzang op de kerk, een vizioen van haar eindelijke triomf, een

143

Sluiten