Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verweer tegen de ketters en een gebed voor hen.

De Heerlyckheit der Kercke is dan ook in geen enkel opzicht een leerdicht.

Vondel zelf verontschuldigt zich over zijn beknoptheid, maar er is iets anders dan beknoptheid, namelijk een idee uit wier hoogte slechts enkele uitblinkende toppen konden gezien worden, en die geen leering bedoelde, maar verheerlijking.

Een heel derde van die verheerlijking was gegeven in de allegorische fantazieën van Bijbel en kerkvaders. Deze worden door Vondel uiteengezet. Maar de Handelingen van de Apostelen, de dogmen- en kerkgeschiedenis, de lotgevallen van Rome en die van het Oosten en Westen onderstelt hij eenvoudig als bekend en ontleent er zijn illustraties aan.

Zijn idee was de verheerlijking van de kerk in haar strijd tegen Joden, Heidenen en afgedwaalden.

Haar strijd, haar vaart door de wereld wilde hij uitbeelden, en hij deed het door de kracht van zijn vers en de gloed van zijn welsprekendheid; met behulp van een reeds vroeger verkregen belezenheid.

De Heerlyckheit der Kercke is zijn sterkste en welsprekendste dichtstuk. Ik zou durven aannemen het voortelezen aan ieder die voor een overtuigd en nadrukkelijk spreken ooren heeft. Geen geleerdheid zal hem hoeven te hinderen, geen wetenschap dat de meeste van Vondels gegevens de feitelijkheid missen die hij hun toekende, zal hem kunnen deren; hij zal enkel bewonderend luisteren, dat een dichter zóó zijn idee kon uitspreken.

144

Sluiten