Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van Orfeus' Uitvaart en de Vermakelijke Speelstrijt van Apollo en Pan, en de Knipzangen, en die aardige minnedeuntjes:

Koom hier, o goelijk meisje.

Gy ziet de velden groenen. Vergun me slechts een reisje

Dat ik uw mont magh zoenen, En uw wangen, uit lust en verlangen.

Ay koom wat nader: Want uwe moeder en was niet vroeder.

Zy kuste vader.

en van honderden zangen en liederen, hooge en lage. En hij kon het nog.

Ook leefde zijn verbeelding nog. En nog waren er onderwerpen die hij wel wou behandelen.

Daar was dat schoone verhaal van Faëton. Hoe zijn oom Epafus hem voor een basterd schold. Hoe hij toen met zijn moeder en zijn drie zusters naar het hof van Febus reisde, en hoorde dat die zijn vader was. Hoe zij daar hartelijk ontvangen werden en hoe Febus, onvoorzichtig, bij de Orkus zwoer dat hij iedere wensch van Faëton vervullen zou. De ongelukkige! Want de trotsche en overmoedige knaap, die oom Epafus nu eens recht kleineeren wou, verlangde een rit met de zonnewagen, waarbij hijzelf de vurige paarden mende. Een rit die slecht afliep, voor hemzelf en zijn ouders, en die de aarde in ellende en de hemel in oproer bracht.

Daar was die andere, veel verhevener gebeurtenis, de verhevenste na de val van Lucifer, en het

164

Sluiten