Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum.

13

46. Vondel (J. V.), Op den lof van den Ystroom gezongen door

Joannes Antonides. Gedicht. Z. pl. en j. [1671]. 3 blz. 4°.

47. Vondel ij. V.), Brief aan Catharina Suerius. Ged. 't Amsterdam,

21 Juli 1646. '/2 blz. in 4°. obl.

48. Vondel (J. v.). Lofzang, van Jezus Christus [van Dan. Heinsius],

opgedragen aan Katarijne de Vries .... t' Amsterdam 1671, den 25en in Lentemaent.

Inscriptie in het boek.

49. Vondel (J. V.), Opdracht van de Hecuba aan Warner Ernst

van Bassen. Z. pl. en j. 1 blad 8°. obl.

In bruikleen van het Rijksarchief te 's Gravenhage.

50. Vondel (J. V.), Op Sinte Agnes Feest. Aen Agnes Blok. Gedicht.

ged. den 21sten in Loumaent 1667. 1 bl. 8°.

5 1. Vondel (J. V.), Het stockske van Joan van Oldenbarnevelt enz. Gedicht. Z. pl. en j. 1 bladz. f°.

Met het stokske, waarop het gedicht werd vervaardigd, en dat

geen verrader

Maer 's vrijdoms stut en Hollants vader Gestut [heeft] op dat wreet schavot".

52. Vondel (Joost van den) — Staet van de erffgenamen van Dirick

Janss. Sluvter [ondert. door] — en Ghysbert Janss. Vlak. Z. pl. [1619]. 1 blad. f°.

53. Vondel (J. V.), Op het verjaeren van Peter de Wolf. Gedicht.

Z. pl. en j. 2 bladz. f°.

In bruikleen van het Rijksarchief te 's Gravenhage.

54. Vondelius (JUSTUS), Dulces ante omnia musae. Ter gedachtenis

van den Heere Gerardus Kroese. Z. pl. [1677]. 1 blad 4°.

Dit is het laatst bekende handschrift van den dichter, met bevende hand op het laatst van zijn leven geschreven. ,,Aetat. 90" voegde Vondel er zelf bij.

55. Vondel (J. V.), Drukproef van „Maria Stuart" met correcties

van Vondel.

Nagekomen handschriften.

56. Vondel (J.V.), Verzoek om een betrekking voor Francois

Jacobs.

57. Vondel (J.V.), Aen den eerwaardigen en geleerden Heer

Matthias Luidewijk. 't Amsterdam, den 5en in Lentemaent 1671. 1 blad 4°.

Opdracht van een boek. Rem. Gem.

58. Vondel (autograaf van). Op d'afbeeldinge van Herman Zacht-

leven 1661.

Eigenaar Dr. J. F. M. Sterck.

Sluiten