Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

Vondelmuseum.

59. Vondel (J. v. d.), Aen mijn Heer Hugo de Groot, met een

paxken, ged. den 4. van Herfstmaand 1639. 1 blad 4°. Unger (Hs. 12) vermeldt abusievelijk 2 bladen folio.

Univ. Bibl. Leiden.

60. Vondel (J.V.) Brief aan — Den Heer P. C. Hooft, met een

packsken, ged. 21 Juli 1646, 1 blad fo. unger (Hs. 19) vermeldt abusievelijk 2 bladen groot folio.

Univ. Bibl. Leiden.

61. Vondel (J. V.), Brief aan Joannes Antonides, ged. den 13en

in Wiedemaent 1670, 1 blad f°.

Univ. Bibl. Leiden.

Unger (blz. 34), vermeld abusievelijk 2 bladen folio.

62. Opdracht in Publius Ovidius Nasoos Herscheppinge, vertaelt

door J. v. Vondel, MDCLXXI.

Eigendom Dr. j. f. M. Sterck.

63. Tesselschade, — autograaf van—.

Eigenaar De Amstelkring.

64. Vondel (J. V.), Klaghte over Cornelia Vos. Gedicht, 3 bladz. f°.

Mij. Ned. Letterkunde. Niet bij Unger.

65. Plempius (Corn. Giselb.), Poëmata autographa, 2 vol. 4°.

Hierin tal van gedichten betreffende en vertalingen van Vondel. Vgl. daarvoor de bijdrage van Dr. j. f. M. Sterck, in het 11e Verslag van het Vondelmuseum.

66. Brandt (G.), Vondels leven; nethandschrift uit de 17e eeuw.

67. Parnassus-Bergh, hs. met verschillende gedichten, waaronder

ook van Vondel.

68. Agnes Blok — Gedicht van — op Joost van den Vondel.

69. Tesselschade (Anna Maria), Gedicht aan vondel in 't hs. van

Hooft's Historiën.

N.B. Als antwoord op de opdracht van Vondel's Peter en Pawels aan Eusebia. Anno 1641.

70. Vondel (J. V.), Albumblaadje aan Michaelis Hinlopen.

3 Mrt. 1671.

71. Vondel (J. V.), Briefje aan „Monsieur Brant" van 2 Novem¬

ber 1654 (U. 24).

Univ. Bibl. Leiden.

In de uitleggingen en Aanteekeningen op J. v. Vondel s „Palamedes" naar het hs. van Brandt.

72. Vondel (J. V.), Brief aan Constantijn Huygens. Den 16en van

Herfstmaand 1644.

n.b. Door 't Vondelmuseum aangekocht uit de collectie Morrisson te Londen.

Sluiten