Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum.

15

73. Vondel (J. V.), Den E. Jongeling Joannes Wandelman (gedicht).

74. Vondel (J. V.), Eenige regels uit de opdracht van de

Heerlyckheid der Kercke, anno 1663. 1 blad 4°.

Univ. Bibl. Leiden.

75. Vondel (J. V.), Op d'afbeeldinge van Abr. van Diepebeeck.

76. Vondel (J. V.) Geluckwensch aen Mevrouw Heleondra Hellemans

(Gedicht).

Univ. Bibl. Leiden.

77. Vondel (J. V.), Op M. Kretzers St. Marie Magdalene door

TlTlAEN geschildert.

Universiteit Gent.

N.B. In dezelfde band Eeuwgetij van Karel Couvrechef. Gedicht op de afbeelding van idem en briefje aan idem.

78. Vondel (J. V.), Op de Ledige Uren van Constantijn Huygens.

79. Vondel (J. V.) Opdracht van Vondel aan Cornelis de Graeff,

gedateerd Amsterdam, 4e van Herfstmaent 1660.

Bruikleen Oudheidk. Genootschap.

80. Vondel (J. V.), Vredewensch aan Constantijn Huygens (gedicht).

81. Vondel (J. V.), Wellekomst aan Constantijn Huygens (gedicht).

81a. Roemers, (Maria tesselschade), Brief aan ,,Mijn Heer Hooft", waaronder een gedichtje van tesselschade, ondert. „Elck syn waerom". Onged. Z. pl. 1 bl. i°.

81b. Visscher (Anna Roemers), Aen den Hooghgeleerden Heere Hugo de Groot, nae sijne welgeluckte uijtcomste 1621. Gedicht. Z. pl. 1 bl. f°.

N.B. 81a. en 81b. in Portefeuille.

Plano-drukken.

82. Vondel (J. V. d.), Amsteldams Wellekomst aan .... Frederick

Henrick .... Prince van Oranjen etc. Den 10. van Grasmaand 1628. Z. pl. — U. 158.

83. Vondel (J. v. d.), D' Amsterdamsche Academi aen alle poëten

en dichters der Vereenighde Nederlanden, liefhebbers van de gouden vryheyt. [Ondert. Yver.] Z. pl. [1630] — U. 176.

84. Vondel (J. v. d.), D'Amsterdamsche Academi aen alle poëten

en dichters enz. Haerlem 1630. — U. 178.

Recht van V's gedicht een „Bondigh ende beknopt Antwoordt op de onbeschaemde Arminiaensche Vraeghen van de Amsterdamsche Academi" (U. 775).

85. Vondel (I. V.), Antidotum. Tegen het vergift der geestdrijvers.

Tot verdedigingh van 't beschreven woord Gods. Z. pl. [1626]. — U. 152.

Sluiten