Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

Vondelmuseum.

86. Vondel (I. V.), Bede, Aen de Opper Vyanden van de Voor¬

standers der Vryheydt tot Leyden. Z. pl. [1626] — U. 750.

87. Vondel (J. V.), Begraefnis van den hond van Schout Bont. Aan

alle hondeslagers en hondebeuls, bondgenooten van 't hondekot, en liefhebbers van de vrye hondejacht. Z. pl. en j.

Hekeldicht (U, 212?) waarboven kopergravure.

88 Vondel (J. v. d.), De Boeren Categismvs. Gespreek tusschen boer en student. Z. pl. [1629] — U. 168.')

89. Vondelen (I.V.), Brief aen den Drost van Muyden, spellende

de herstellinge der Duitsche Vryheyd. In de Sont. 1628. Z. pl. — U. 161.

90. Vondel (J. V.), De bruiloft van den Teems en Aemstel 't Am¬

sterdam. Aen Maria Stuart en Willem van Oranje,

Princen van Oranje etc. t' Amsterdam, voor de Wed. van Abrah. de Wees 1660. — U. 609.

91. Vondel (I. V.), Danckdicht aen Boreas die zijn Excellentie

Huigh de Groot t'Amsterdam een poos ophielt, t'Amsterdam bij Iac. Lescaille 1645. — U. 406.

Onder het gedicht nog een zesregelig vers van V. „Op het vertreck Zijner Excellentie."

92. Vondel (J. v. d.), Decretum Horribile. Grvwel der verwoestinge.

Z. pl. [1631.] — U. 196.

93. Vondel (I. V.), De drvckkunst. Aan Balthasar Moerentorf.

t'Amsterdam, voor Abrah. de Wees. 1645. — U. 417.

94 Vondel (J. V.), Aen de edele Gebroederschap der Schuttersorde

van Sint Michiel, in de Kolveniers doelen, t' Amsterdam, ter druckerye van Thomas Fontein 1659. — U. 593.

95 Vondel (J. V.),'s Gebroeders. Treur-spel. [Gedichtje op de

opvoering.] Z. pl. [1641.] U. 372.

96. Vondel (J. V.), Gespreek op het graf van wijlen Joan van

Oldenbarnevelt. Z. pl. en j. — U. 756.

97. Vondel (J. v. d.), Geuse Vesper of Siecken-Troost voor de

Vierentwintigh. Z. pl. en j. — U. 747. 98 Vondel (J. v. d.), Haec libertatis ergo, papieren geld geoffert op het autaer van de Hollandsche Vryheyd. Gemunt in Vrystad, met oude Leydsche stempels [1630]. — U. 193.

Boven het gedicht een gegraveerde afbeelding der Leidsche noodmunten van 1574 i) N.B. Hierbij in 17e eeuwsch hs. de geschiedenis van de begrafenis.

Sluiten