Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum

19

127. Vondel. Door J. LlEVENZ. Met Lat. onderschrift van Prudenter

[C. HUYGENS?]. Origin. van Mr. 5772.

Deze prent geldt voor het fraaist gegraveerde portret van "Vondel; zij is dikwijls herdrukt, opnieuw uitgegeven en nagevolgd, o.m. door J. de Visscher, A. Besseling, J. de Groot, W. J. G. Bos e. a., wiens laatste.lithografie opnieuw werd uitgegeven bij de stichting van het Vondelmuseum. ,

128. Vondel. C. DE Visscher ad vivum del. et sculps. Met Lat.

onderschrift v. prudenter. 4e staat vóór het adres.

Van deze gravure nog de 5e en 7e staat, zoomede verschillende navolgingen uit de 18e en 19e eeuw, waaronder de uitgave van Jus'tüs Danckers en de staalgravure van Willem Steelinck.

129. Vondel. Hamergravure door J. Lutma.

Op het aambeeld een . zwaan met randschrift: OIor Batavus. Op den achtergrond links een lier.

130. Vondel. Naar Phil. de Koninck door C. Hamburger. Fraaie

teekening in Oost-Indische inkt uit 1847.

Hierbij vier staten van de naar dit portret door J. P. de Lange gemaakte staalgravure.

131. Vondel. Op 84-jarigen leeftijd door H. Bary, met vierregelig

vers. Mr. 5792).

132. Vondel. Op ongeveer 90-jarigen leeftijd door Phil. Koning,

met het volgend onderschrift van D. VAN HOOGSTRATEN:

Dit is de laatste schets van Vondels aengesicht, Wanneer in hem bezweek het g'od'aelyke licht En hemelsch yvervier, waer door zyn hart bewogen 'T verwondert Neêrlant hielt in aendacht opgetogen. Wie was oit meer gelaeft door 't nat der hengstebron ? Wat dichtgeest was oit meer gewilt op Helikon ? .' , ■ — Mr. 5799. Twee verschillende staten.

133. Vondel. Eenige dagen voor zijn dood. Twee verschillende

staten op 1 blad folio naar PHIL. DE KONINCK, uitg. Mart. Nijhoff 1909.

Op dit portret maakte Vondel zijn laatste versregel: Hier leit Vondel zonder rou, Hij is gestorven van de kou.

134. Vondel. Sepia-teekening door N. PlENEMAN.

Dit portret, waarbij twee staten van de staalgravure door J. W. Kaiser, ■ werd ontworpen voor de prachtuitgave van .Vondel's Werken door J. v. Lennep.

PORTRETTEN VAN TlJDGENOOTEN VAN VONDEL. Biografen, uitgevers, schilders en graveurs.

135. Brandt (Geeraardt). — M. MUSSCHER pinx. I. WANDELAAR

fee. — v. Som. 751.

136. Op zijn doodbed geschilderd door Gerart : POETI.

Rem. gem.

Sluiten