Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

Vondelmuseum

137. Vollenhove (Joannes). — J. de Baen pinx. A. de Blois

sculps. et exc. Mr. 5763.

138. Colom (I. A.). — Th. Matham fee. Zonder naam van graveur.

Met onderschrift zonder onderteekening. — Mr. 1098.

139. Flinck (Govert). — G. B. Zijll pinx. A. Blotelingh sculps.

et exc. Met onderschrift van J. v. Vondel. U. 630.

Bijgaand de afbeeld, v. d. gedenkpenning op het overlijden van Flinck. Met opschrift van I. van Vondel (Litographie).

140. Livens Joannes). Ant. van Dyck pinx. L. Vo[r]sterman

sculps. — v. Som. 3296.

141. Lutma Senior (Janus). — Hemergravure. Per JanumF. [i.e.

Jan Lutma Junior]. — Mr. 3340.

142. Vondel (Clementia van den). Naar de schilderij van N. Elias.

1633.

143. Sandrart (J.) Gravure door r. Collin.

144. Portefeuille met tijdgenooten, waaronder gedichten van Vondel.

Dichters en schrijvers.

145. Spieghel (H. L.). Aetat. 30. MULLER sculps. 1614. Met onder¬

schrift zonder onderteekening. Mr. 5080.

146. Starterus (Ioannes) Aet. 27. Met zinnebeeldig bijwerk. Be¬

drukte achterzijde. — Mr. 5128.

147. Costerus (Samvel). — I. Sandrart pinx. r. Perzyn sculps.

C. Dankertz exc. Met onderschrift van C. Barlaeus. — Mr. 1161.

Hierbij hetz. portret met vierregelig Hollandsch vers van Noms. (Mr. 1162).

148. Rodenbvrch (Theodorvs). — Zond. naam v. grav. Met 4 reg.

Lat. onderschrift zond. ondert. — Mr. 4529.

149. Hooft (Cornelis Pieterszoon). — Zond. naam v. graveur,

[vroegere druk v. d. ets door J. lamsvelt]. Met 8-regelig onderschrift van G. Brandt. Mr. 2505.

150. Hooft (Pieter Corneliszoon). — M. v. Mierevelt pinx. I. M.

luinkhardt delin. I. houbraken sculps. Met onderschrift van B. huvdecoper. — Mr. 2532.

151. Hooft (P. C.). — Hamergravure naar lANUS LüTMA — M. 2526.

Sluiten