Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vondelmuseum

23

180. I. Mavritivs Nassaviae etc. comes Brasiliae Praefectus. —

Th. Matham fecit. Met 14-regelig Lat. onderschrift van C. Barlaeus. — Mr. 500 a.

181. Oldenbarnevelt (Iohannes ab). Aetatis 70. Anno 1617. Michael

johannes a Mierevelt pictor Delfensis, aeri incidit Wilhelmus Delff. Wilm. Ioh. exc. Amsterd. — Mr. 3961.

182. Wit (Joan de), door L. visscher. — Mr. 6171.

Op dezelfde plaat, op den achtergrond, het portret van Cornelis de Wit door Rom. de Hooghe; onderaan een voorstelling van den dood der De Witten.

183. Witt (Cornelis de) — J. Visscher sculps. Ad. Verveer pinx.

Dort. — Mr. 6158 en v. S. 6185.

Predikanten en Geestelijken.

184. Lubbert Gerritz op 77 jarigen leeftijd. M. MlEREVELT pinx.

W. Delff sculps. Met onderschrift van Vondel — U. 744.

Het onderschrift zonder naam.

185. Ries (Hans de) op 66 jarigen leeftijd. M. MlEREVELT pinx.

W. Delff sculps. Met onderschrift van Vondel. — U. 745.

Het onderschrift zonder naam.

186. Anslo (Corn. Claesz), naar Rembrandt. Prent van S. Savry.

— Mr. 120a.

Twee afdrukken van denzelfden staat, waarbij een met gedrukt onderschrift.

187. Anslo (Reyer). — G. Flinck delin. X. F[o]lkema sculps. Met

onderschrift van I. de Haes. — Mr. 123.

Niet aan de keerzijde bedrukt.

188. Bogaert(Johannes Gvilielmus). Aetat. 51. A°. 1629. Post tenebras

LVX [55?]. P. Zaerdam delin. A. Roman exc. Met 4-regelig Lat. en 4-regelig N ederl. onderschrift van S. Ampzing. — Mr. 518.

189. Triglandius (Jacobus). Aetat. 67. C. v. Dalen, sculps. J. v.

Teylingen pinx. j. du pré excud. — Mr. 5402.

190. Cloppenburch (Iohannes). — C. ten houte pinx. C. van

Dalen sculps. 1649. A. V. Waesbferge] exc. Met 8 reg. Lat. onderschrift v. Ant. aemilius. — Mr. 1060.

191. Wittewrongel (Petrus). Aetatis 41. Door H. Mayer, met

onderschrift van H. F. waterloos. — Mr. 6216.

192. Alexander VII Pont. Opt. Max. — Corn. Visscher delin.

sculps. et excud. Met 8-regelig Lat. onderschrift van P. I. E. (3e staat).

Sluiten