Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VON DELMUSEUM.

31

Documenten betreffende Joost van den Vondel en aanverwanten.

221. Poortereed van Joost van den Vondel Sr., afgelegd 27

Maart 1597. ^ '' Gemeente-archief Amsterdam.

222. Testament van Joost van den Vondel Sr. en Sara

Cranen, gepasseerd voor notaris Lieven Heylinck, 15 Juli 1597.

Gemeente-archief Amsterdam.

223. Verklaring van Joost van den Vondel Sr. voor notaris

Lieven Heylinck, ged. 18 Juni 1604, betreffende een eigendom te Antwerpen. Gemeente-archief Amsterdam.

224. Verklaring van ABRAHAM DE WOLFF CS. omtrent de zaken

van Tanneken de Wolff, ged. 21 Juli 1606. Protocol van

notaris Lieven Heylinck. Gemeente-archief Amsterdam.

225. Overeenkomst van Sara Cranen en Joost van den Vondel,

ged. 14 Januari 1613. Protocol van notaris Jan Fransz Bruining.

Gemeente-archief Amsterdam.

226. Testament van JOOST VAN DEN VONDEL en MAIKEN DE WOLFF,

gepasseerd voor notaris J. Ghysberts, 7 Dec. 1613.

Gemeente-archief Amsterdam.

227. Protocol, gehouden bij NlCOLAES Verduyn, notaris te Utrecht,

beginnende 1619, met vermelding van AGNETA WlELSS, halve zuster van Vondels moeder te Utrecht.

Gemeente Utrecht.

228. Legaat van Sara Cranen, weduwe van JOOST van den Vondel,

aan haar dochter Clementia, gepasseerd voor notaris

L. Lamberti, 11 Maart 1628. Gemeente-archief Amsterdam.

229. Testament van Sara Cranen, weduwe van Joost van den

Vondel Sr., gepasseerd voor notaris L. Lamberti, 26

Januari 1634. Gemeente-archief Amsterdam.

230. Winkelboek van Clementia van den Vondel, loopende

vanaf 4 December 1634 tot 24 Januari 1637, met aanteekeningen omtrent zijde-leveringen aanJooSTVANDEN VONDEL.

Gemeente-archief Amsterdam.

231. Protocol van notaris L. Lamberti van 27 April 1635 tot

23 Januari 1638, waarin verscheidene gegevens over de

familie van VONDEL. Gemeente-archief Amsterdam.

Sluiten