Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA IN DEN CATALOGUS VAN DE VONDEL-TENTOONSTELLING.

Bl. 3 reg. 6 v. o. lees: de Gouden Eeuw

>i 5 „ 19 v. b. ,, daarna

6 „ 11 v. o. „ L. Sartori i.p.v. L. Royer

„ 14 „ 12 v. b. ,. vermeldt

„ 14 „ 12 v. b. „ Unger (HS. 34)

„ 14 „ 11 v. o. „ Pauwels

„15 „ 6 v. b. „ Heleonora

„ 15, voeg bij No. 73: Eigendom Seminarie

Hageveld te Heemstede. „ 17 reg. 11 v. b. lees: Louise „ 19 „ 13 v. b. „ Olor 19 „ 2 v. o. „ Paets „ 20 „ 11 v. b. ,, Hamergravure „ 23 No. 187, Anslo en „ 24 „ 193, Plempius, te plaatsen op bl. 20—23 onder: „Dichters en Schrijvers."

Sluiten