Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

toekomst worden bewaard, terwijl daar alle godsdienstige richtingen evenzeer gelegenheid hebben zich te uiten, onder de voorwaarde, dat indien zij daarvoor speciale inrichtingen tot propaganda willen hebben, zij die niet kunnen krijgen op kosten van den staat, maar dat zij die inrichtingen zelf moeten onderhouden. Die zijdelingsche aanval op de door mij voorgestane richting is dus volkomen onjuist, want men behoeft geen bijzonder scherpzinnig luisteraar te zijn om te begrijpen, dat daarmede de communisten bedoeld werden. Juist onder de heerschappij van het proletariaat heeft al wat groot en mooi is uit het verleden een veilige bergplaats gevonden, terwijl dat bij de sectariërs van dat soort niet veilig is, omdat zij steeds bereid zijn, daaraan de schendende hand te slaan.

De heer Heukels, lid van Gedeputeerde Staten. Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof, dat niemand zal verwachten, dat hij, die namens het Ooilege van Gedeputeerde Staten dit voorstel verdedigt, alle sprekers een voor een zal beantwoorden, want dan zou ik, zooals Paulus eens deed, mijn rede tot middernacht kunnen uitstrekken. Ik wil dan ook aan hen, die het voorstel hebben verdedigd, namens Gedeputeerde Staten daarvoor dank zeggen. Ik maak dit voorstel los van hetgeen ik daarover zoowel van de voorstanders als van de grootste tegenstanders heb gehoord. Ik geloof, dat het College van Gedeputeerde Staten een andere taak heeft, n.I. dat het zich heeft af te vragen wat de bedoeling geweest is van alle subsidies die er op dit gebied bestaan. Tot nog toe hebben wij regelmatig in overeenstemming met de groote meerderheid der Staten deze gedragslijn gevolgd, dat, wanneer tot ons kwam een verzoek tot restauratie van een monument van historie of kunst, wij dat on-

Sluiten