Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

geoefend hebben toen wij ons bij de verkiezingen beschikbaar stelden om deze plaats hier in te nemen. Ik dank U.

De heer Lingbeek. Mijnheer de Voorzitter! Ik zal kort zijn en kan daarom niet op alle punten ingaan. Maar er zijn mij eenige vragen gesteld. Er is gevraagd: hoe is te verwachten, dat van links steun gegeven zal worden aan de restauratie van de Hervormde kerk te Rijswijk, als onzerzijds bezwaar wordt gemaakt tegen subsidie voor restauratie van het Spinozahuis? Maar daarin is groot verschil. Voor de restauratie van hervormde of andere kerkgebouwen wordt subsidie van Rijkswège verleend, maar niet voor alle kerkgebouwen. Het heeft heel wat voeten in de aarde voordat men van Rijkswege steun krijgt. Er moet eerst blijken, dat hei gebouw waarde heeft als monument, als antiquiteit en als dat niet het geval is, dan krijgt men het subsidie niet. Het subsidie wordt dus niet gegeven voor de kerk, maar voor het oude en merkwaardige gebouw; niet ter wille van een beroemd prediker, die er in predikte, maar voor het oude en merkwaardige gebouw alleen. Dus het subsidie voor de kerk te Rijswijk is niet op één fijn te stellen met het subsidie voor het huis van Spinoza. Indien dat huis gerestaureerd werd om de merkwaardige gevel, dan zou ik er niet tegen stemmen, dan zou het niet zijn het Spinozahuis, maar het mooie en antieke huis. Maar nu is het het Spinozahuis, want wat staat in agendanummer 29? Dat het huis door eenige buitenlandsche vereerders van Spinoza is aangekocht — dus waarlijk niet om een merkwaardigen gevel te behouden — en voorts staat er, dat de gevel op grond van de historische beteekenis van het huis als monument wordt beschouwd. Niet de gevel op zichzelf, maar de gevel van Spinoza, dat is het monument. De subsidieering ge-

Sluiten