Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES-EN-T WTNTTGSTE HOOFDSTUK

Heeft het over een nieuwe poging om het wereldlijk gezag te verschalken, en beschrijft er het welslagen van.

„Kijk," riep Valentijn, terwijl hij door het open venster van ons slaapkamertje uitzag, „had jij het gedacht, dat we hier midden in het meer stonden? Het water schuimt op tegen den voet van den muur. Naar de boot te oordeelen, die daar op een paar passen afstands aan den grond zit, moet er een smal pad langs het huis loopen, dat nu door den vloed is overstroomd."

Hij haalde zijn hoofd weer naar binnen om plaats voor het mijne te maken.

Een stormvlaag zweepte mij den regen in het gezicht. Ik boog mij voorover, niét om mij van de waarheid te overtuigen van wat mijn makker gezegd had, want een wolk had het licht onderschept, maar omdat een herinnering uit de duisternis opglansde. Ja, terwijl het water mij over de haren en den hals in gutste, herinnerde ik mij de blankheid van een kleine hand, een hand, die de arbeid niet met ruwheid vereelt had, doch die het zachte bed was voor een koningskus, het edele, witte wonder van een hand.

„Wil je met alle geweld een koud bad nemen, doe

123

Sluiten